miss polonia województwa łódzkiego
kandydatki1.jpg


INFORMACJA O PRZETWARZANIU PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe.  Szczegóły tego dotyczące znajdują się  poniżej:

I. Administrator Pana/Pani danych osobowych Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Pani Jadwiga Piątek- Włodarczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą IGO-ART Jadwiga Piątek – Włodarczyk z siedzibą w Łodzi ul. Świętego Franciszka 72, 93- 479 Łódź, adres do korespondencji: 90- 350 Łódź, ul. Tymienieckiego 25C loft 321, nr NIP. 7571043928, nr REGON: 100145416 e-mail: info@misspolonia.com.pl, nr tel. 48/698 95 41 41, strona internetowa: www.igo-art.net, www.misspolonia.com.pl  

II. Osoba do kontaktu w zakresie danych osobowych Za ochronę Pana/Pani danych osobowych w strukturze działalności gospodarczej Administratora odpowiedzialny/a jest Pan/Pani Igor Włodarczyk e-mail: i.wlodarczyk@misspolonia.com.pl, nr tel. 698954141

III. Cele przetwarzania Pana/Pani danych osobowych Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • podjęcia negocjacji, zawarcia oraz wykonania umowy współpracy pomiędzy Pana/Panią a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w celach wykonania wszystkich prawem nałożonych na Administratora obowiązków w związku z zawarciem  z Panem/Panią umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • w celach wykonania przez Administratora obowiązków archiwizowania dokumentów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa (art. 5 ust. 1 pkt b RODO, art. 89 RODO),
 • w celach realizacji, marketingu i promocji Konkursu Miss Polonia, na wszelkich ich etapach, co jest uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) ,
 • w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celach dowodowych, tj. dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celu określonym na podstawie Pana/Pani zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w jednym lub większej ilości celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  W przypadku gdyby pierwotnie wskazane cele uległy zmianie, bądź dane osobowe miały być przetwarzane w innym jeszcze celu niż pierwotnie wskazane, w sytuacji gdyby istniała podstawa prawna przetwarzania inna niż zgoda podmiotu danych, zostanie Pan/Pani poinformowany/a o nowym celu przetwarzania danych. Jeśli to zgoda jest podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych w tym nowym celu. Bez poinformowania Pana/Pani o nowym celu, bądź bez uzyskania zgody Pana/Pani na przetwarzania danych w nowym celu, Administrator nie będzie mógł przetwarzać Pana/Pani danych w tym nowym celu.

IV. Odbiorcy/Kategorie odbiorców Pani/Pana danych osobowych Pana/Pani dane osobowe udostępnione będą następującym odbiorcom/kategoriom odbiorców: 

 • organy władzy publicznej, którym Administrator udostępnia dane w wypełnieniu obowiązków prawem przewidzianych: Urząd Skarbowy, Ministerstwo Finansów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych itp.
 • podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane w imieniu Administratora i na wyraźne jego polecenie: biuro rachunkowe, obsługa prawna, obsługa informatyczna, firma hostująca pocztę elektroniczną, domenę i strony internetowej Administratora, bank prowadzący rachunek bankowy Administratora, operator telefonii komórkowej, partnerzy Konkursów: firmy kosmetyczne, firmy odzieżowe, projektanci, firmy świadczące usługi foto/video, agencje graficzne, firmy świadczące usługi hotelowe i gastronomiczne, drukarnie, Uczelnie wyższe, sponsorzy Konkursów, media: Telewizja, prasa, radio, portale internetowe, Facebook, Instagram, Youtube, podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie prowadzenia Konkursów: konferansjerzy, artyści, jurorzy, obsługa techniczna itp. 
 • odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej- w razie podjęcia decyzji o takim przekazaniu.

V. Przekazywanie Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich Pana/Pani dane osobowe są nie przekazywane poza teren Polski. Może się zdarzyć, że w czasie zawartej przez Pana/Panią umowy z Administratorem zostanie podjęta decyzja o przekazaniu Pana/Pani danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (Unia Europejska, Norwegia, Lichtenstein i Islandia). Może to mieć miejsce wyłącznie w zgodnym z prawem zakresie, gdy państwo trzecie zapewni odpowiedni poziom ochrony Pana/Pani danych osobowych. O takiej sytuacji zostanie Pan/Pani
odrębnie poinformowana w formie pisemnej (w tym elektronicznej). W przypadku jednak, gdyby miało dojść do przekazania Pana/Pani danych do państwa trzeciego, które nie zostało uznane decyzją Komisji Europejskiej za zapewniający odpowiedni poziom ochrony, zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na takie przekazanie, po uprzednim poinformowaniu Pana/Pani o ryzyku wiążącym się z przekazaniem.VI. Okres przechowywania Pana/Pani danych osobowych Pana/Pani dane przechowujemy:

 • przez okres wykonywania umowy z Administratorem, 
 • przez czas wykonania wszystkich prawem nałożonych na Administratora obowiązków w związku z prowadzeniem przez niego działalności gospodarczej i z realizacją zawartej umowy np. czas archiwizacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego,
 • w zakresie spełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora- przez okres do czasu wypełnienia tych interesów, np. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
 • w zakresie marketingu i promocji Konkursu Miss Polonia - przez okres do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • w zakresie wyrażonej zgody- do czasu jej wycofania.

VII. Prawa podmiotu danych osobowych Przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli to zgoda będzie podstawą udostępnienia nam Pana/Pani danych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Cofnięcie zgody również zależy wyłącznie od woli Pana/Pani, jednakże nie będzie ono wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.

  VIII. Konsekwencje braku podania danych osobowych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że prowadzenie z Panem/Panią negocjacji, a następnie zawarcie i wykonanie umowy będą niemożliwe.  

IX. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowanie Wobec Pana/Pani decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie Pan/Pani poddawany/a profilowaniu.  

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu z Administratorem.

 

baner-nude-look-950-x-150-px-v2.jpg
MEDIA O NAS
IGO-ART

Agencja IGO-ART od 2006 jest organizatorem największych imprez modowych oraz konkursów piękności w Łodzi i w Polsce. Zajmujemy się produkcją m.in. konkursu Miss Polonia, The Look Of The Year.  Organizujemy także wydarzenia specjalne, eventy komercyjne, pokazy mody. Cenimy sobie profesjonalizm i jesteśmy przygotowani na każdą okazję. Proponujemy współpracę przy promocjach handlowych,wydarzeniach firmowych, inauguracji nowych produktów, pokazach mody, sesjach zdjęciowych.

NEWSLETTER
zapisz wypisz
Zgadzam się na zasady prywatności

DOŁĄCZ DO NAS:
fb
fb
strony internetowe łódź
logotypy

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.